FERGUS

LOCATION

AUSTRALIA

SYSTEM

DAVINCI RESOLVE

AVAILABLE TO TRAVEL OR REMOTE

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
GLEN

LOCATION

POLAND

SYSTEM

DAVINCI RESOLVE

AVAILABLE TO TRAVEL OR REMOTE

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon